background

Begeleiding

Het Studenten SuccesCentrum (SSC) is hét loket voor vragen over de opleidingen, ondersteuning en andere schoolse zaken.

Het aanbod van het SSC bestaat uit:

Dit traject geeft de student duidelijkheid over interesses, vaardigheden en geschiktheid voor opleidingen en beroepen.

  • Onderzoek en ondersteuning bij leer- en/of gedragsproblemen.

De student krijgt na gesprekken en testen, advies over de manier waarop hij zijn studie handiger kan voortzetten.

  • Schoolmaatschappelijk werk.

Door middel van een aantal gesprekken worden oplossingen gezocht voor studenten die in hun studie hinder ondervinden door problemen op sociaal-emotionele problematiek.

Loading the player ...
  • Trainingen (faalangst, assertiviteit en weerbaarheid).

Faalangst: studenten leren op hun eigen manier om te gaan met voor hen spannende situaties. Assertiviteit: studenten worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren vaardigheden die leiden tot een assertievere houding. Rots en water: studenten leren hun sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren door middel van lichamelijke oefeningen. Hierdoor kan de student beter omgaan met conflictsituaties. In iedere training werkt de student aan het vergroten van zijn zelfvertrouwen.

Loading the player ...
  • Individuele Begeleiding

Coach4more brengt studenten in contact met een coach van buiten het Deltion College. Een peermentor is een student van Deltion die een medestudent begeleidt. De coach of peermentor ondersteunt bij studie en de persoonlijke ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

  • Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs is bedoeld voor studenten die bij het volgen van hun opleiding extra ondersteuning nodig hebben. Klik hier voor meer informatie.

  • Leerplicht, DUO, financieel spreekuur.

Medewerkers van leerplicht/RMC, DUO (studiefinanciering) en het FIS (Financieel Spreekuur) houden regelmatig spreekuur op het SSC.

Loading the player ...
  • Overig: aanvragen faciliteitenpas, doorgeven adreswijzigingen, adviseren over het indienen van een klacht.

Meer informatie:

  • Bij de groene balie in het Studenten SuccesCentrum
  • Via de studieloopbaanbegeleider van de opleiding