background

Studenten

De zorg voor de student staat voorop

Het Deltion College vindt persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding belangrijk. Iedere Deltionstudent heeft een Studieloopbaanbegeleider bij wie hij met zijn vragen terecht kan. Dit kunnen vragen zijn over het onderwijsprogramma, het lesrooster, de stage en begeleiding.

Als er vragen zijn die de Studieloopbaanbegeleider niet kan beantwoorden dan kan het Studenten SuccesCentrum (SSC) ingeschakeld worden. Het SSC beantwoordt vragen van studenten over bijvoorbeeld Studie- en Beroepskeuze, studiefinanciering, Schoolmaatschappelijk werk, trainingen, klachtenprocedures, veranderingen in gegevens over postadres, extra begeleiding (klik hier voor informatie over Passend Onderwijs) en dergelijke.

Aanmelding en intake

Aanmelden voor een opleiding, vakgerichte cursus, Deltion SprintLyceum of Educatie kan via een (digitaal) aanmeldformulier. Het Studenten Succescentrum (SSC) organiseert de intakegesprekken voor de nieuwe studenten. Deze melden zich bij de groene balie van het SSC en worden van daaruit begeleid naar de intake.