background
Jongeren onderwijsVolwassenen onderwijsVoor bedrijven
kieswijzerinschrijven

nieuws

10-11-2010

Organisatorische ontwikkelingen Deltion

Vanaf 1 november is de heer Marc T. Otto benoemd tot lid College van Bestuur van het Deltion College. Marc wordt als bestuurslid verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsprocessen binnen de organisatie. Een portefeuille waarvoor hij als directielid sinds oktober 2009 binnen Deltion al verantwoordelijk voor was. Met zijn benoeming tot lid College van Bestuur, vervalt de directiefunctie.

Vanwege het vertrek van de de heer T. Sprenkels loopt er een sollicitatieprocedure voor een voorzitter CvB. Naar verwachting wordt die procedure begin 2011 afgerond met de benoeming van de nieuwe voorzitter. Bekijk hier de vacature.

Daarmee ontstaat binnen Deltion een tweehoofdig College van Bestuur, dat gezamenlijk het strategisch beleid vaststelt.

Adjunct-directeuren
Naast het bestuurslid heeft Deltion voor de drie onderwijssectoren aan de sectordirecteuren  adjunct-directeuren toegevoegd. Met deze benoeming komen de voormalige clusterdirectiefuncties te vervallen.

- De heer Bernard de Boer (adjunct-directeur sector Techniek & Vormgeving)
- Mevrouw Gusta van der Zande (adjunct-directeur sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport)
- De heer Jan Lanting (adjunct-directeur sector Economie & Dienstverlening)overige berichten