background
 • Eerste Lesdag
  • Aanmelding
   • Start schooljaar
    • Wanneer is de eerste lesdag en waar moet ik zijn?
     • In de zomervakantie ontvang je informatie over de start van het schooljaar en wanneer, waar en hoe laat je wordt verwacht.

    • Wanneer ontvang ik meer informatie over de start van het schooljaar?
     • Op uiterlijk 10 juli ontvang je in je Deltion-mail informatie over de start van het schooljaar en wanneer, waar en hoe laat je wordt verwacht.

    • Waarom ontvang ik de informatie per mail?
     • Al onze studenten krijgen een Deltion mailadres. Dit is de makkelijkste manier voor jou en voor ons om informatie te geven. Als je nog geen mail hebt ontvangen maar wel papieren post, kan dit komen doordat je intake in het begin van de zomervakantie heeft plaatsgevonden. Heb je helemaal geen informatie over de start van je schooljaar ontvangen? Stuur dan een mail naar onderwijsadministratie@deltion.nl. Vermeld hierin je geboortedatum, achternaam en de opleiding die je gaat volgen.

    • Heb ik ook een introductie?
    • Ik heb mail van Deltion ontvangen maar het lukt niet om de bijlagen te openen.
     • Via je Deltion-account log je in op de schoolomgeving. Hier beschik je over Office365. Wellicht gebruik je thuis een oudere versie van Microsoft Office. Op je schoolomgeving zul je de bijlagen kunnen openen.

    • In welke klas kom ik?
    • Kan ik nog van klas switchen?
     • Als dit echt een grote wens van je is kun je dit kenbaar maken bij je studieloopbaanbegeleider.

   • Deltion Pas
    • Wanneer ontvang ik mijn Deltion Pas (D-card)?
     • Je ontvangt de Deltion Pas (D-card) via de post na inschrijving. Als je om wat voor reden de pas niet per post hebt ontvangen, dan krijg je deze pas aan de balie van de centrale beveiligingspost.

    • Hoe gebruik ik mijn Deltion Pas (D-card)?
     • Met de D-card kun je:
      - Binnenkomen in de school
      - Printen vanaf elke computer in de school
      - Een locker huren
      - Materialen lenen bij de bibliotheek in Zwolle of in je woonplaats in Overijssel of Gelderland
      - Korting krijgen bij verschillende winkels, cafés, restaurants en uit

      Op de website van de D-card zie je waar je korting krijgt.

    • Ik ben mijn Deltion Pas kwijt, wat nu?
     • Bij het kwijtraken van de Deltion Pas kun je dit melden bij de centrale beveiligingspost. De oude pas zal dan geblokkeerd en vervangen worden door een nieuwe Deltion Pas.

   • Boekenlijst en andere leermiddelen
    • Wanneer krijg ik mijn boekenlijst?
     • De leermiddelenlijst ontvang je in de zomervakantie. Hierop staan ook de boeken die je nodig bent. Studenten ontvangen via hun mailadres uiterlijk 10 juli informatie over hun leermiddelenlijst voor het komende schooljaar. Ben je eerstejaarsstudent? Dan heb je als het goed is een brief ontvangen dat je via je Deltion emailadres informatie toegestuurd. krijgt. Daar ontvang je dan ook informatie over je leermiddelen.

    • Wat voor leermiddelen heb ik nodig?
     • Elke nieuwe student bij het Deltion College krijgt een leermiddelenlijst (o.a. boeken) opgestuurd of uitgereikt.

    • Heb ik een laptop nodig?
     • Voor sommige opleidingen heb je een laptop nodig. Als een laptop verplicht is om aan te schaffen en er aan speciale eisen moet voldoen, dan zal de desbetreffende opleiding ook een advies geven welke moet worden aangeschaft. Als er geen advies is gegeven dan kan de student aanschaffen wat hij wil.

    • Hoe kan ik boeken aanschaffen?
     • In de leermiddelenlijst staat hoe de student de benodigde boeken kan aanschaffen.

   • Onderwijsmateriaal
    • Kosten
     • Moet ik geld terugbetalen als ik eerder stop met met opleiding?
      • Als je eerder stopt met je opleiding, moet je een aantal zaken regelen om te voorkomen dat je geld terug moet betalen:

       • je uitschrijven bij Deltion. Als je van Deltion de bevestiging hebt gekregen per welke datum je uitgeschreven wordt, moet je deze datum doorgeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij zetten dan je studiefinanciering stop. Kijk voor meer informatie over het stopzetten van je studiefinanciering op deze pagina van DUO.
       • je moet zelf je OV chipkaart stopzetten. Lees op deze pagina van DUO hoe je dat doet.

       Van opleiding wisselen
       Wissel je van opleiding? Geef dat dan op tijd door, want dan loopt je studiefinanciering gewoon door. Kijk hier voor meer informatie.

     • Krijg ik ook studiefinanciering?
      • De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een ov-kaart (het 'studentenreisproduct'). De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je aanvragen.

       Je kunt studiefinanciering krijgen voor een mbo-opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

       * je bent 18 jaar of ouder en je hebt je aanvraag gedaan voor de maand waarin je 30 jaar wordt en hebt er dan ook recht op

       * je volgt een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol)

       * je hebt de Nederlandse nationaliteit. Ook als niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kun je studiefinanciering krijgen. Heb je een andere vergunning of kom je uit een EU-land? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of je toch studiefinanciering kunt krijgen.

       Wie betaalt je opleiding?
       Aan je opleiding betalen 3 partijen mee: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), je ouders en jijzelf. DUO zorgt voor de basisbeurs en het studentenreisproduct. Kunnen je ouders niet meebetalen, dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door bijvoorbeeld naast je studie te werken.

       Studiefinanciering: gift of lening
       Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is je beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan wordt de beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 12 maanden mag je altijd houden. Kijk voor meer informatie over studiefinanciering op duo.nl.

     • Moet ik ook lesgeld betalen?

      • Studenten die een opleiding volgen in het beroeps- en het volwassenenonderwijs zijn wettelijk verplicht om lesgeld of cursusgeld te betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt elk jaar vast hoeveel je moet betalen.

       Lesgeld
       Je betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wanneer je op 1 augustus (peildatum) van het schooljaar 18 jaar bent en één van de volgende opleidingen gaat volgen:

        Een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);

        Een voltijds opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

        Cursusgeld

       Je betaalt cursusgeld aan de onderwijsinstelling wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 bent en één van de volgende opleidingen gaat volgen:

        Een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);

        Een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs;

        Nederlands als tweede taal (NT2).

       Cursusgeld terugkrijgen
       Alleen in bijzondere situaties kun je (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen. Voorbeelden zijn:

        Overstap van een deeltijdopleiding naar een voltijdopleiding;

        Overlijden of ernstige ziekte van de cursist;

        Bijzondere familieomstandigheden.

       Kijk op duo.nl voor meer informatie over lesgeld.

     • Hoeveel studiefinanciering krijg ik?
      • Gebruik de rekenhulp Berekenen studiefinanciering om te zien hoeveel je kunt krijgen.

       Hoe lang studiefinanciering niveau 3 of 4?
       Je krijgt voor de meeste opleidingen 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen. Je moet je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

       Hoelang studiefinanciering niveau 1 of 2?
       Je krijgt studiefinanciering zolang je staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2.

       Meer info over de hoogte van je studiefinanciering vind je op duo.nl.  

     • OV-chipkaart
      • Je hebt recht op een OV-chipkaart vanaf het moment dat je achttien bent en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt. Het studentenreisproduct moet je op je persoonlijke ov-chipkaart zetten.

       Studentenreisproduct blijft bestaan
       Met de invoering van het studievoorschot blijft het studentenreisproduct bestaan. Er verandert niets aan het product. Uiterlijk 2017 komen ook mbo-studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor het studentenreisproduct.

       Wat kan ik met de OV-chipkaart?
       Met de OV-chipkaart kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt kiezen tussen een week- en een weekendkaart. Lees hier wanneer je gratis of met korting reist

       Meer informatie?
       Meer informatie over de studenten OV-chipkaart vind je hier

    • Rooster
     • Wat zijn de lestijden?
      • De lestijden verschillen per opleiding, per klas en per periode. Check het rooster voor de actuele lestijden. Jouw rooster vind je op het studentenportaal mijn.deltion.nl of op roosters.deltion.nl. Op mijn.deltion.nl heeft iedere student een persoonlijk dashboard waarop het rooster voor die dag, de laatst behaalde cijfers, de aan- en afwezigheid en de persoonlijke gegevens.

     • Wanneer is het rooster bekend?
      • Voor aanvang van je studie is je rooster bekend. Dit staat dan op mijn.deltion.nl.

     • Roosterwijzigingen
    • Mijn Deltion (studentenportal)
     • Hoe krijg ik toegang tot Mijn Deltion?
      • 'Mijn Deltion' is de digitale omgeving waar je als student toegang hebt tot alle informatie die je nodig hebt. Je vindt hier je mail en agenda en je leest al het laatste nieuws en nuttige informatie over Deltion. Ook vind je op dit platvorm de links naar handige applicaties, zoals je rooster, je elektronische leeromgeving (N@tschool), je aanwezigheidsregistratie, je studiegids etc. Ga hier naar Mijn Deltion. Op het moment dat de administratieve verwerking van de inschrijving plaats heeft gevonden en het resultaat van het intakegesprek bekend is.

     • Hoe kan ik mijn wachtwoord resetten?
      • Dit kan als volgt:

       1. Ga naar www.deltion.nl.

       2. Klik bovenaan de pagina op 'Mijn Deltion'.

       3. Scroll iets naar beneden en klik dan op 'Mijn Deltion voor Studenten'.

       4. Rechtsonder vind je het kader 'Wachtwoord wijzigen' wat je hiervoor kunt gebruiken.

     • Hoe log ik in op Mijn Deltion?
      • Iedereen heeft een vast persoonlijk netwerkaccount. De inlognaam is je studentnummer (dit staat op je D-card) bijvoorbeeld 86022667 en het wachtwoord is Deltion gevolgd door de 4 cijfers van je postcode. Bijv. Deltion8031. Dit wachtwoord is alleen bij de eerste keer inloggen geldig en moet je na het inloggen wijzigen zoals verderop beschreven.

     • Hulp nodig bij inloggen of gebruik van je computer buiten de Deltion Campus?
      • Wanneer je buiten de Deltion campus hulp nodig hebt met je computer of software, neem gerust contact op met het ASP. Het ASP is elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar.

       Om je te helpen, is het handig dat het ASP kan meekijken op je desktop of laptop. Dit kun je regelen door op deze link te klikken: http://get.teamviewer.com/deltion. Kies daarna voor Uitvoeren en bevestig de installatie. Bel met het ASP (038-8503333) en geef hen het ID en wachtwoord door. (dit is een eenmalig wachtwoord, wanneer je de verbinding verbreekt kan het ASP niets meer zien).

    • Onderwijsvoorzieningen