background
Jongeren onderwijs
Volwassenen onderwijs
Voor bedrijven
kieswijzer
 • Eerste Lesdag
  • Aanmelding
   • Eerste Lesdag
    • Wanneer is de eerste lesdag en waar moet ik zijn?
     • In de zomervakantie ontvang je informatie over de start van het schooljaar en wanneer, waar en hoe laat je wordt verwacht.

    • Heb ik ook een introductie?
    • In welke klas kom ik?
    • Kan ik nog van klas switchen?
     • Als dit echt een grote wens van je is kun je dit kenbaar maken bij je studieloopbaanbegeleider.

   • Deltion Pas
    • Ontvangst Deltion Pas
     • Een student ontvangt zijn of haar Deltion Pas (D-card) via de post na inschrijving. Als studenten om wat voor reden de pas niet per post hebben ontvangen dan krijgen ze de pas aan de balie van de centrale beveiligingspost.

    • Gebruik Deltion Pas
     • Met de Deltion Pas hebben studenten en medewerkers toegang tot de parkeergarages en de school. Daarnaast krijgen ze op vertoning van de Deltion Pas korting op dagjes uit en in diverse winkels. Kijk voor een overzicht hiervan op de website van de D-card.

    • Deltion Pas kwijt
     • Bij het kwijtraken van de Deltion Pas kunnen studenten of medewerkers dit melden bij de centrale beveiligingspost. De oude pas zal dan geblokkeerd en vervangen worden door een nieuwe Deltion Pas.

   • Boekenlijst
    • Wanneer krijg ik mijn boekenlijst?
     • De leermiddelenlijst ontvang je in de zomervakantie. Hierop staan ook de boeken die je nodig bent.

    • Hoe kan ik boeken aanschaffen?
     • In de leermiddelenlijst staat hoe de student de benodigde boeken kan aanschaffen.

   • Onderwijsmateriaal
    • Wat voor leermiddelen heb ik nodig?
     • Elke nieuwe student bij het Deltion College krijgt een leermiddelenlijst (o.a. boeken) opgestuurd of uitgereikt.

    • Heb ik een laptop nodig?
     • Voor sommige opleidingen heb je een laptop nodig. Als een laptop verplicht is om aan te schaffen en er aan speciale eisen moet voldoen, dan zal de desbetreffende opleiding ook een advies geven welke moet worden aangeschaft. Als er geen advies is gegeven dan kan de student aanschaffen wat hij wil.

   • Kosten
    • DUO
     • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-groep) voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en -regelingen uit.

      De kerntaken van DUO zijn financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens.

      Je kunt DUO op werkdagen van 09.00-17.00 uur telefonisch bereiken via de DUO infolijn op telefoonnummer (050) 599 77 55. Daarnaast is veel informatie te vinden op de website an het DUO, klik hier voor de website.

      De DUO Infolijn is 24 uur per dag beschikbaar voor het bestellen van brochures en formulieren, voor antwoorden op de tien meest gestelde vragen en voor informatie over afhaalberichten voor de OV-chipkaart. Ook kun je langsgaan bij het servicekantoor van DUO in Zwolle aan de Hanzelaan (achter het station).  

    • Lesgeld
     • Wie betaalt het lesgeld?
      Er moet lesgeld betaald worden voor iedereen die op 1 augustus achttien jaar of ouder is en zich inschrijft voor de voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO), of voor een opleiding in het voltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo).

      Wie de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt betaalt vanaf 18 jaar (op 1 augustus) cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het opleidingsniveau.

      Restitutie lesgeld
      In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde lesgeld. Zie www.duo.nl.

    • Studiefinanciering
     • Wanneer je achttien jaar of ouder bent, maar jonger dan 30 jaar, een voltijds beroepsopleidende leerweg van minimaal één jaar in het beroepsonderwijs volgt en de Nederlandse nationaliteit hebt, dan heb je recht op studiefinanciering.

      Soorten beurzen
      Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-chipkaart. 

      Tijdig aanvragen
      Let op: Vraag minimaal drie maanden voordat je achttien wordt studiefinanciering aan, zodat op tijd je studentenreisproduct klaargezet kan worden.

      Voor alle informatie over studiefinanciering voor de website van DUO, klik hier.

    • Gegevens wijzigen bij DUO
     • Wijzigingen die belangrijk zijn voor DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IBG) kun je online doorgeven aan DUO. Je kunt wijzigingen ook doorgeven door middel van het downloaden van een formulier, klik hier.

       

    • OV-chipkaart
     • Als je studiefinanciering krijgt, heb je recht op vrij reizen door middel van een OV-chipkaart.

      Wat kan ik met de OV-chipkaart?
      Met de OV-chipkaart kun je ('s weekends of tijdens de werkweek) gratis met het openbaar vervoer reizen. Je hebt recht op een OV-chipkaart vanaf het moment dat je achttien bent en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt.

      Meer informatie?
      Voor meer informatie over de OV-chipkaart, klik hier voor de website.

   • Rooster
   • Mijn Deltion
    • Toegang Mijn Deltion
     • 'Mijn Deltion' is de digitale omgeving waar je als student toegang hebt tot alle informatie die je nodig hebt. Je vindt hier je mail en agenda en je leest al het laatste nieuws en nuttige informatie over Deltion. Ook vind je op dit platvorm de links naar handige applicaties, zoals je rooster, je elektronische leeromgeving (N@tschool), je aanwezigheidsregistratie, je studiegids etc. Ga hier naar Mijn Deltion. Op het moment dat de administratieve verwerking van de inschrijving plaats heeft gevonden en het resultaat van het intakegesprek bekend is.

    • Wachtwoord resetten
     • Dit kan als volgt:

      1. Ga naar www.deltion.nl.

      2. Klik bovenaan de pagina op 'Mijn Deltion'.

      3. Scroll iets naar beneden en klik dan op 'Mijn Deltion voor Studenten'.

      4. Rechtsonder vind je het kader 'Wachtwoord wijzigen' wat je hiervoor kunt gebruiken.

    • Inloggen op Mijn Deltion
     • Iedereen heeft een vast persoonlijk netwerkaccount. De inlognaam is je studentnummer bijvoorbeeld 86022667 en het wachtwoord is hoofdletter D + je postcode (bijvoorbeeld D8888 AD). Denk eraan dat alle letters hoofdletters moeten zijn en er een spatie tussen de cijfers en de letters van de postcode aanwezig is. Dit wachtwoord is alleen bij de eerste keer inloggen geldig en moet je na het inloggen wijzigen zoals verderop beschreven.

   • Onderwijsvoorzieningen
    • Waar kan ik eten op school?
     • Voor eten en drinken kunnen de studenten op de Deltion School terecht in the plaza restaurant (kantine) in de brug over de Mozartlaan. Ook zijn er diverse automaten met eten en drinken te vinden verspreid over de school. Daarnaast zijn er diverse horeca-leerbedrijven op de school aanwezig. De school heeft één restaurant, een grand café, een bakkerij winkel en een sportcafé. Het restaurant is zowel bereikbaar voor studenten, medewerkers als bezoekers. Voor meer informatie of een reservering, neem contact op met restaurants@deltion.nl.

      Overzicht van alle leerbedrijven op de school:

      Betaling
      Op de school wordt geen contant geld geaccepteerd, betaling geschied alleen digitaal (chipknip of PIN).

      Openingstijden tijdens vakanties
      Alle leerbedrijven zijn tijdens de vakanties gesloten.

    • Is er huisvesting op school?