background

Deltion & Co Horeca, Bakkerij en Toerisme

Samenwerken met het bedrijfsleven, dat is voor het Deltion College zeer belangrijk. Natuurlijk werken we al jaren met onze leer- en stagebedrijven samen. Deltion College heeft binnen het samenwerkingsverband HorecaVakPunt altijd een kartrekkersrol vervuld en zal dat ook blijven doen.

We gaan echter een een stapje verder. Niet alleen omdat wij opleiden voor het werkveld en ons onderwijsprogramma graag willen afstemmen op dat werkveld, maar ook omdat we denken dat we van het bedrijfsleven kunnen leren en het bedrijfsleven van ons!

We gaan voor wederzijdse kennisvergroting, het vergroten van ons bedrijvennetwerk en het optimaliseren van de samenwerking met VMBO en HBO. Door kennis te delen vergroten we onze kracht in het onderwijs en in het werkveld.

Agenda


Inspiratiesessie met Richard van Hooijdonk

Maandag 25 april van 18.30 - 21.00u, Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle

De trainingen waren vorig schooljaar een groot succes! Daarom gaan we deze ook dit jaar voortzetten. Was je er vorig jaar niet bij? Grijp dan nu je kans!

Wil je je inschrijven`voor een van onderstaande trainingen? Mail dan naar Viola Mulder, vmulder@deltion.nl. Het maximum aantal deelnemers per training is 15 personen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je van ons zo snel mogelijk een bevestiging van je inschrijving.

TRAININGSAANBOD 2017

13 februari: 9.00 – 12.00u, door Almer de Velde
Training “Omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek”

Van steeds meer leerlingen wordt duidelijk dat ze op één of andere manier gedragsproblematiek hebben. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? De training begint met het begrijpen van de verschillende soorten gedragsproblematiek van leerlingen. Want als je ze begrijpt, dan kun je ook efficiëntere oplossingen bedenken om met ze om te gaan. Vaak is wat wij als ‘lastig gedrag’ bestempelen hun manier van communiceren. Wat is dan de boodschap achter het gedrag dat ze laten zien? En welke soorten gedragsproblematiek zijn er allemaal? Deze training geeft uitleg en handvatten!

6 maart: 9.00 - 13.00u, door Ronny Ellen
Training “Objectief beoordelen” (examineren in de praktijk)

Gedurende het jaar zul je de leerlingen op meerdere momenten moeten beoordelen. Soms informeel, maar soms ook tijdens formele examenmomenten. Ben je daarbij écht objectief? Of laat je de resultaten van de afgelopen weken toch mee tellen op het moment van beoordelen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zo objectief mogelijk blijft? Allemaal vragen die in de training “Objectief beoordelen” naar voren komen. Tevens kun je tijdens de training van gedachten wisselen met en leren van andere leermeesters. En de andere deelnemers leren natuurlijk ook van jou.

20 maart 9.00 – 12.00, door Almer de Velde
Training “Werken met en leren van pubers (16-22 jaar)

Als leermeester werk je voornamelijk met puber-leerlingen. Sommigen zitten nog volop in de pubertijd, anderen hebben de zwaarste piek gehad. Dat pubers anders denken en doen dan wij, dat weten we allemaal. Maar hoe ga je met ze om? En hoe zit het puberbrein in elkaar? Welk gedrag hebben we te accepteren en welk gedrag moeten we juist corrigeren? Als je pubers beter begrijpt kun je ook efficiënter met ze werken. Deze training geeft je de benodigde uitleg!\

8 mei 9.00 – 12.00u, door Almer de Velde
Training “Opleiden 2.0”
(Verdieping op de leermeestertraining met praktische dilemma’s)

Heb jij het ook al gehad? Dat je met je leermeester diploma op zak je eerste leerling gaat begeleiden en dat je dan net dilemma’s tegen komt die niet zijn besproken op de leermeestercursus? Wat doe je bijvoorbeeld als een leerling zijn afspraken niet nakomt? En wat doe je als je ziet dat een leerling niet klaar is voor zijn examen, maar de tijd begint te dringen? Heb jij ook zo’n leerling die het in de praktijk geweldig doet, maar veel verzuim heeft op school? Hoe ga je daarmee om? Elke leermeester krijgt vroeg of laat te maken met zulke dilemma’s. In deze training krijg je praktische tips over deze en nog meer onderwerpen en kun je ervaringen uitwisselen met andere leermeesters.