background

Klantervaringen

Samenwerking Deltion College en Belastingdienst

De recente reorganisatie bij de Belastingdienst vraagt van een aantal zittende medewerkers een bijscholing tot een mbo kwalificatie op niveau 4 (Assistent Accountant). Voor Noord Nederland vindt deze bijscholing plaats bij de drie ROC’s passend bij de vestigingsplaatsen van de Belastingdienst, namelijk het Deltion College in Zwolle, Noorderpoort in Groningen en Friese Poort in Leeuwarden. In 2013 zijn ca. 60 deelnemers bij deze drie ROC’s begonnen aan de opleiding.

Voor een organisatie als de Belastingdienst, landelijk opererend vanuit meerdere vestigingen, is het van belang dat medewerkers op verschillend locaties dezelfde opleiding kunnen volgen. Dit vraagt de nodige onderlinge afstemming tussen de verschillende opleiders.

Ontzorgen

Het Deltion College vervult voor Noord Nederland deze centrale coördinerende rol en. Als centraal aanspreekpunt voor de Belastingdienst namens de drie ROC’s, neemt Deltion de Belastingdienst werk uit handen, waardoor zij slechts met een ROC contact hoeven te onderhouden over hun opleidingsbehoefte en de consequente invulling daarvan.

Consequent doorgevoerd maatwerk

Tussen de drie ROC’s vervult het Deltion College coördinerende en afstemmende rol ten behoeve van een per ROC consequent doorgevoerd onderwijsprogramma. Uitgangspunten hierbij zijn de wensen en behoeften van de Belastingdienst en van haar medewerkers, die afhankelijk van hun vooropleiding(en) en gewenste vakrichting kunnen leiden tot een andere opleidingsduur en -locatie.

BON kiest voor nieuwe werkvormen Deltion

Brandweeropleidingen Noord BV (BON) verzorgt al meer dan vijfendertig jaar brandweeropleidingen tot het officiersniveau voor de gemeentelijke- en bedrijfsbrandweerkorpsen in de drie Noordelijke provincies. Vrijwel alle brandweermensen in Groningen, Friesland en Drenthe hebben met goed gevolg een opleiding bij BON afgerond.

Om als een goed bevelvoerder aan de slag te kunnen krijgen de bevelvoerders in opleiding uit de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân een training sociale vaardigheden tijdens hun opleiding. Eén van de onderdelen tijdens deze opleiding is communicatie en het geven van leiding.

Brandweeropleidingen Noord heeft voor Deltion gekozen omdat zij heel goed op de hoogte zijn van didactische werkvormen en daarmee goede aansluiting vinden op de onderwijsvraag. Het “oude brandweeronderwijs” was een docerende vorm, Deltion past nieuwe werkvormen toe, waardoor het rendement van het onderdeel sociale vaardigheden groter is.
Daarnaast biedt Deltion het cursusonderdeel tegen zeer concurrerende tarieven aan.

Voor het management van BON is het natuurlijk prettig dat de kosten lager zijn, maar belangrijker zijn de reacties van de cursisten: zij zijn positief over hun ervaring met Deltion. Ze vinden het een waardevolle aanvulling op de lessen en leren veel wat ook in het dagelijkse leven - thuis en op hun werk - van pas kan komen. Er komen zelfs vragen of  Deltion meer kan worden ingezet bij het verdiepen van vaardigheden op het gebied van leiderschap en tijdens de leergang ‘bevelvoerder’.

Monteurs Vitens volgen opleiding monteur Gas/Water/Warmte

Vitens leidt via Deltion groepen Monteurs Gas/Water/Warmte op. Het waterbedrijf heeft te maken met een groeiende werknemersgroep boven de 60 jaar, dus het is een uitdaging om over een aantal jaar te kunnen blijven voorzien in voldoende vakbekwame arbeidskrachten. De keuze voor Deltion als opleider was snel gemaakt; er waren reeds goede contacten met Deltion. Bovendien ligt Deltion geografisch gezien in het centrum van het Vitens gebied.

De opleidingsgroepen van Vitens zijn gemêleerd qua leeftijdsopbouw. Vitens heeft de ervaring dat medewerkers van verschillende leeftijden een goede chemie oproepen. Ze versterken elkaar en kunnen van elkaar leren. De werknemers die lang in dienst zijn kennen de technische kneepjes en de nieuwe medewerkers zijn handiger met IT middelen en programma’s. Ze leren de jongeren niet alleen van de ouderen, maar ook andersom.

Op het gebied van onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van de Proeven van Bekwaamheid is er een intensieve samenwerking tussen Vitens en Deltion. De directie van Vitens geeft aan dat zij juist streeft naar samenwerking en openheid; het stimuleert synergie en levert voor Vitens mooie dingen op. ‘We moeten kennis delen om ons mooie vak te kunnen laten zien aan anderen!’